Poznań +48 61 624 14 01 [email protected]

Zimbra 5 Eol

Koniec wsparcia dla Zimbra 5

Read Post

Z dniem 31 marca Zimbra kończy wsparcie dla wersji Collaboration Server 5

, zawierające wsparcie telefoniczne i portalu wsparcia/samopomocy. Użytkownicy, którzy chcą czerpać korzyści i możliwości wsparcia zachęcani są do uaktualnienia oprogramowania do wersji 7-mej.

Zimbra oferuje wsparcie od głównej kolejnej głównej wersji. Aby zapewnić ciągłość wsparcia zachęcamy do aktualizacji oprogramowania.

  •     Ogólne wsparcie zostanie udzielone przez 3 lata od dostępności głównego wydania. Wsparcie obejmuje poprawę błędów oraz usługi wsparcia technicznego.
  •     Techniczne wytyczne będą dostarczane przez dodatkowy rok podążając za ogólnym wsparciem. Podstawowa pomoc jest dostępna przez strony samopomocy. Klienci również mogą otworzyć żądanie pomocy online, aby otrzymać operacyjne/konfiguracyjne wsparcie i zalecane obejścia dla kwestii niskiej ważności tylko na obsługiwanych konfiguracjach. (Wsparcie telefoniczne nie jest dostępne). Nie będzie dodatkowych łatek bezpieczeństwa czy poprawy błędów. Faza jest przeznaczony do użytkowania przez klientów działających w stabilnych środowiskach systemowych.

Mantykora

IT integrator. outsourcing