Poznań +48 61 624 14 01 [email protected]

It Gmina

IT Gmina

Read Post

oprogramowanie konsolidujące podatek VAT dla Jednostek Samorządowych

W rezultacie przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2015 r.

oraz uchwały 7 sędziów NSA z października 2015 r., Minister Finansów wydał komunikaty, w których informuje jednostki samorządu terytorialnego o konieczności wdrożenia w pełni scentralizowanych rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. Zapowiedzi te znajdują również potwierdzenie w projekcie tzw. „specustawy” dotyczącej zasad centralizacji JST dla celów VAT.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów napisaliśmy proste i intuicyjne oprogramowanie systemowe zapewniające pełną konsolidację sprawozdawczości VAT – program „IT Gmina”.

www.itgmina.pl

Program ” IT Gmina” zapewnia:

  • CENTRALIZACJĘ – pełna wymagana konsolidacja rozliczeń VAT w JST, z dostępem dla każdej jednostki i zakładu budżetowego
  • DELEGOWANIE – przypisanie obowiązków w zakresie centralizacji poszczególnym osobom w jednostkach i zakładach budżetowych
  • BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczeństwo wprowadzonych danych, stały dostęp online, ujednolicenie fakturowania oraz nadzór skarbnika nad procesem.

Główne funkcjonalności IT Gmina:

  • wystawianie faktur sprzedaży na poziomie jednostki / zakładu budżetowego oraz samej gminy (ta funkcjonalność jest opcjonalna)
  • automatyczne sporządzenie rejestrów cząstkowych VAT (sprzedaży oraz zakupu) na poziomie każdej jednostki oraz zakładu budżetowego
  • sporządzenie scentralizowanego rejestru VAT gminy (zakupu i sprzedaży) w oparciu o dane wprowadzone w jednostkach oraz zakładach
  • wygenerowanie deklaracji VAT gminy zawierającej jej scentralizowane rozliczenie VAT.

Mantykora

IT integrator. outsourcing