IT Gmina – oprogramowanie konsolidujące podatek VAT dla Jednostek Samorządowych

W rezultacie przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2015 r. oraz uchwały 7 sędziów NSA z października 2015 r., Minister Finansów wydał komunikaty, w których informuje jednostki samorządu terytorialnego o konieczności wdrożenia w pełni scentralizowanych rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. Zapowiedzi te znajdują również potwierdzenie w projekcie tzw. „specustawy” dotyczącej zasad centralizacji JST dla celów VAT.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów napisaliśmy proste i intuicyjne oprogramowanie systemowe zapewniające pełną konsolidację sprawozdawczości VAT – program „IT Gmina”.

www.itgmina.pl

Program ” IT Gmina” zapewnia:

  • CENTRALIZACJĘ – pełna wymagana konsolidacja rozliczeń VAT w JST, z dostępem dla każdej jednostki i zakładu budżetowego
  • DELEGOWANIE – przypisanie obowiązków w zakresie centralizacji poszczególnym osobom w jednostkach i zakładach budżetowych
  • BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczeństwo wprowadzonych danych, stały dostęp online, ujednolicenie fakturowania oraz nadzór skarbnika nad procesem.

Główne funkcjonalności IT Gmina:

  • wystawianie faktur sprzedaży na poziomie jednostki / zakładu budżetowego oraz samej gminy (ta funkcjonalność jest opcjonalna)
  • automatyczne sporządzenie rejestrów cząstkowych VAT (sprzedaży oraz zakupu) na poziomie każdej jednostki oraz zakładu budżetowego
  • sporządzenie scentralizowanego rejestru VAT gminy (zakupu i sprzedaży) w oparciu o dane wprowadzone w jednostkach oraz zakładach
  • wygenerowanie deklaracji VAT gminy zawierającej jej scentralizowane rozliczenie VAT.

Szyfrowany LVM

Szyfrowany system plików to dobry pomysł, szczególnie gdy serwer hostowany jest w DC. W przypadku używania wirutalizacji i podziału dysku na woluminy LVM szyfrowanie wygląda tak:

Tworzymy partycję LVM

lvcreate -n nazwa_partycji --size 40g nazwa_woluminu

Instalujemy narzędzie do szyfrowania

apt-get install cryptsetup

Tworzymy szyfrowanie

cryptsetup luksFormat /dev/mapper/nazwa_voluminu-nazwa_partycji

Montowanie szyfrowanego lvm

cryptsetup luksOpen /dev/mapper/nazwa_voluminu-nazwa_partycji nazwa_partycji

Jeśli stworzyliśmy szyfrowanie z użyciem hasła to trzeba je podać podczas montowania.

PS. W przypadku szyfrowania woluminów na stacjach roboczych warto skonfigurować ich automatyczne montowanie – wtedy pytanie o hasło pojawi się podczas startu systemu.