Oferta

Outsourcing usług informatycznych to rozwiązanie dla firm, które posiadają rozbudową infrastrukturę informatyczną ale z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych nie zatrudniają pracowników IT. Posiadamy infrastrukturę i możliwości żeby przejąć pełną obsługę przedsiębiorstwa jak i świadczyć usługi od czasu do czasu.

Administracja pełną infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa

 • serwery usług i aplikacji
 • stacje robocze
 • infrastruktura sieciowa: routery, vpny, firewall
 • usługi teleinformatyczne

Helpdesk

W przypadku braku posiadania lokalnego pracownika IT zachodzi często potrzeba wykonania drobnych prac naprawczych na komputerze użytkownika. Większość takich problemów można rozwiązać pracując  zdalnieusługa pomocy dla użytkowników systemów IT. Helpdesk zarządza zapytaniami do niego kierowanymi z pomocą oprogramowania, które pozwala śledzić przebieg spraw. Użytkownik po zgłoszeniu problemu lub zapytania otrzymuje w odpowiedzi unikatowy numer zgłoszenia, dzięki któremu może potem śledzić przebieg jego realizacji i aktualny status. bez konieczności fizycznej obecności. taki rodzaj wsparcia świadczymy dla wszystkich trzech wiodących systemów operacyjnych.

Dla firm, które nie potrzebują stałego wsparcia lub codziennej obsługi informatycznej proponujemy wdrożenia konkretnych rozwiązań lub technologii informatycznych oraz usługi integratorskie (łączące rozmaite rozwiązania tak by otrzymać efekt synergii).

W ramach wdrożeń informatycznych oferujemy usługi:

 • audyty rowiązań informatycznych, w tym audyty bezpieczeństwa i tzw. hardening systemów informatycznych,
 • integracja systemów i usług informatycznych,
 • projektowanie i budowę sieci teleinformatycznych oraz wykonanie instalacji szaf serwerowych,
 • instalację i konfigurację serwerów,
 • instalację i konfigurację oprogramowania,
 • wdrożenia rozwiązań informatycznych.

Współczesny biznes potrzebuje często specyficznych, spełniających unikatowe warunki rozwiązań. Nasz zespół jest w stanie zaproponować rozwiązania wielu nietypowych problemów od gotowych platform SaaSInstalacja oprogramowania na serwerze i jego zdalne udostępnianie klientom końcowym. Model taki nazywa się oprogramowaniem jako usługą z ang. SaaS (Software as a Service)., przez ich modyfikacje, aż po napisane od podstaw oprogramowanie w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Stosowane przez nas technologie zapewniają nam pełną wieloplatformowość i pozwalają podejmować się pracy przy najbardziej nawet nietypowych projektach.

Usługi:

 • tworzenie stron internetowych,
 • aplikacje webowe i mobilne,
 • skrypty serwerowe i aplikacje desktopowe,
 • projektowaniem baz danych,
 • utrzymanie stron i portali www,
 • serwery poczty i pracy grupowej,
 • chmury danych i zdalne kopie bezpieczeństwa
 • hosting innych uslug (ftp, svn, webdav, etc.)
 • oprogramowanie w modelu SaaS.
 • wykorzystywane technologie tworzenia oprogramowania tomin. PHP, Ruby, jQuery, mySQL, PostgreSQL i SQLite.

Inne oprogramowanie:

 • zaawansowane systemy mailingowe
 • rozbudowane platformy pozwalająca budować portale i zaawansowane systemy CMS (ang. Contenet Management System)
 • systemy blogowe pozwalające stworzyć prostego CMS
 • systemy CRM (z ang. Customer Relations Management)
 • zaawansowany system ankietowy z modułem analitycznym
Edeveloper

 

 

 

 

Przykładem oprogramowania w takim modelu jest nasz autorski system edeveloper.pl

 • rezerwacje
 • klienci
 • obiekty
 • dokumenty
 • faktury
 • moduł analityczny

Począwszy od roku 2010 rozpoczęliśmy tworzenie oprogramowania usług informatycznych dla spółek realizujących program „Innowacyjna gospodarka” ze środków Unijnych. Posiadamy odpowiednie zaplecze, wiedzę i doświadczenie by realizować projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizujemy zadania informatyczne w projektach 5.1, 8.1, 8.2 i innych
W ramach współpracy jesteśmy w stanie zrealizować całość projektu kompleksowo lub odpowiadać tylko za wybrane jego elementy:

 • pomoc na etapie przygotowywania wniosku, stworzenie dokumentacji do procedur przetargowych,
 • tworzenie dokumentacji przed i powykonawczej,
 • zarządzanie procesem powstawania projektu lub tylko dostarczenie narzędzi informatycznych do tego celu,
 • stworzenie oprogramowania z użyciem najnowszych technologii i narzędzi programistycznych,
 • wykonanie pojedynczych modułów, współgrających z pozostałą częścią projektu (na podstawie dostarczonej dokumentacji i przygotowanego API),
 • możliwość świadczenia usług w ramach podwykonawstwa całego projektu lub wybranych jego elementów,
 • posiadamy własną serwerownię, dzięki której możemy zapewnić hosting projektu na poziomie adekwatnym do potrzeb i zależnym od docelowego obciążenia ilością danych i użytkowników,
 • szkolenia z zakresu używania narzędzi informatycznych oraz obsługi administracyjnej stworzonych projektów.