Poznań +48 61 624 14 01 [email protected]

Zimbra Zamiana Nazwy Hosta

Zimbra – zamiana nazwy hosta dla Ubuntu

Read Post

I oto podczas aktualizacji dobrnęliśmy do ściany. Na tym serwerze używamy Zimbry od wersji 5. Była aktualizowana, a wraz z nią również system od wersji Ubuntu 8.04. W międzyczasie zmieniliśmy główną domenę dla tego serwera i do wersji Zimbra 8.5 wszystko było w porządku. Współpracy odmówiła Zimbra 8.6

Kilka kroków, które należy wykonać żeby zmienić nazwę hosta dla serwera Zimbra. Do zmiany używamy komendy zmsetservername, ale zanim to zrobimy trzeba wykonać kolejno.

  1. Backup – ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup i tych, którzy będą robić backup.

  2. Dodanie wpisu DNS dla nowego hostname.

  3. Wydajemy komendy:

su - zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmsetservername -n
  1. Zmieniamy nazwę hosta w systemie edytując pliki:
/etc/hostname
/etc/hosts
  1. Restart serwera

Uwaga! Jeśli posiadacie konfigurację na wielu serwerach, należy zmienić odwołania do tego hosta na wszystkich serwerach.

  1. Używamy komend zmlocalconfig i zmprov żeby sprawdzić globalny config, pliki konfiguracyjne serwera, ustawienia użytkowników etc.
zmprov gacf | grep staranazwa
zmprov gs `zmhostname` | grep staranazwa
zmlocalconfig | grep staranazwa
  1. Usunięcie starego wpisu z serwera DNS.

  2. Jeśli po tej procedurze w statusie serwera będzie się pojawiała i stara i nowa nazwa, należy dokonać jeszcze jednej korekty:

Code:
zmloggerhostmap -d staranazwa.domena.com staranazsa
zmloggerhostmap -a nowanazwa.domena.com nowanazsa.domena.com
  1. Jeśli w logach pojawią się problemy z kolejką, odpowiedzi szukajcie w dokumentacji Zimbry:
Server error encountered Message: system failure: exception during auth
{RemoteManager: mail.domain.com->[email protected]:22}
Error code: service.FAILURE Method: [unknown] Details:soap:Receiver

Mantykora

IT integrator. outsourcing