1 grudnia 2010 roku podpisaliśmy umowę z SDPK sp. z o.o. z Poznania

na wykonanie prac projektowych i programistycznych związanych z utworzeniem Platformy, oprogramowania e-Risk oraz modułów benchmarkingowego i e-learningowego.
Przedmiot umowy obejmował:

  • opracowanie modelu Alfa Platformy e-Risk,
  • przedstawienie scenariuszy testowych do modelu Alfa Platformy e-Risk,
  • opracowanie modelu Alfa Platformy e-Risk i wersji eksploatacyjnej,
  • opracowanie dokumentacji kodu i dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej e-Risk.pl