I oto podczas aktualizacji dobrnęliśmy do ściany. Na tym serwerze używamy Zimbry od wersji 5. Była aktualizowana a wraz z nią również system od wersji Ubuntu 8.04. W międzyczasie zmieniliśmy główną domenę dla tego serwera i do wersji Zimbra 8.5 wszystko było w porządku. Współpracy odmówiła Zimbra 8.6

Kilka kroków, które należy wykonać żeby zmienić nazwę hosta dla serwera Zimbra. Do zmiany używamy komendy zmsetservername, ale zanim to zrobimy trzeba wykonać kolejno.

1. Backup – ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup i tych, którzy będą robić backup.

2. Dodanie wpisu DNS dla nowego hostname.

3. Wydajemy komendy:

su - zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmsetservername -n

4. Zmieniamy nazwę hosta w systemie edytując pliki:

/etc/hostname
/etc/hosts

5. Restart serwera

Uwaga! Jeśli posiadacie konfigurację na wielu serwerach, należy zmienić odwołania do tego hosta na wszystkich serwerach.

6. Używamy komend zmlocalconfig i zmprov żeby sprawdzić globalny config, pliki konfiguracyjne serwera, ustawienia użytkowników etc.

zmprov gacf | grep staranazwa
zmprov gs `zmhostname` | grep staranazwa
zmlocalconfig | grep staranazwa

7. Usunięcie starego wpisu z serwera DNS.

8. Jeśli po tej procedurze w statusie serwera będzie się pojawiała i stara i nowa nazwa, należy dokonać jeszcze jednej korekty:

Code:
zmloggerhostmap -d staranazwa.domena.com staranazsa
zmloggerhostmap -a nowanazwa.domena.com nowanazsa.domena.com

9. Jeśli w logach pojawią się problemy z kolejką, odpowiedzi szukajcie w dokumentacji Zimbry:

Server error encountered Message: system failure: exception during auth
{RemoteManager: mail.domain.com->[email protected]:22}
Error code: service.FAILURE Method: [unknown] Details:soap:Receiver